Bevar træer – det er vigtigt for biodiversiteten

Træer er vigtige – i Egedal har vi en meget begrænset træpolitik…
Nu er kommuneplanen i høring – vi skal gøre noget nu for at få en bedre træpolitik…
Træpolitikken skal ikke kun dække offentlige arealer, men også projekter som udføres med offentlig støtte eller af offentligt ejede selskaber (f.eks. langs vores åer). Vi skal også stille krav til developere når der bygges nyt… Du kan gøre en forskel – skriv et høringssvar… hvis du ikke har tid, så har du mulighed for at være med på det høringssvar jeg laver, i så fald kontakt mig senest fredag d. 22. oktober.

Mit høringssvar kan læses her: