Frivillige lokale kræfter skal høres

Egedal Kommune er en stor kommune, med 4 skoledistrikter. Vi har en masse frivillige rundt om i kommunen.Det er vigtigt at vi får en bred repræsentation i byrådet, fra alle 4 skoledistrikter og med repræsentation af de frivillige – således at vi sammen kan skabe en endnu bedre kommune til os alle sammen – Sammen […]

Stenløse Å – Faktatjek

Novafos har lavet et “Spørgsmål / Svar brev” – desværre arbejder Novafos og Egedal Kommune ikke med den samme definition på Klimatilpasning – så meningen forsvinder…Ønsker vi et kloakprojekt som ikke laver skybrudssikring? Se kommentarer her:

Samlet Høringsvar Kommuneplan

Tak til alle der har bidraget.Her er det samlede høringssvar til kommuneplanen, omhandlende: “Ring 5”, “Naturen som arena for kultur- og fritidsliv”, “Stenløse Å”, “Træpolitik”, “Cykelstier”, “Inde og Udearealer på Skoler og Institutioner”, “DK2020” og “Spildvandsplan”

Høringssvar Lokalplan 62

Det er desværre ikke hver gang man vinder… Jeg ville rigtig gerne have at der var afsat plads til rigtig biodiversitet og rekreativ anvendelse som f.eks. en shelter ved det nye regnvandsbassin syd for Stenløse. Men det er afvist med følgende begrundelse: Bemærkningerne om at etablere plads til bål- og shelterplads samt bemærkning om at […]

En ordentlig Spildevandsplan

Egedal kommune har en utidssvarende spildevandsplan, og den blive sjældent opdateret.Det har store konsekvenser, både for håndteringen af spildevand, men også for miljø, klima og borgerinddragelse. Nu er kommuneplanen i høring! Her kan vi stille krav om at der laves en tidssvarende spildevandsplan. Jeg håber du vil sende høringssvar ind! Hvis du ikke har tid, […]

Klimaplan – vi skal være ambitiøse!

Egedal Kommune har endelig tiltrådt DK2020 som er et samarbejde på tværs i kommuner omkring bedre klimaplaner.DK2020 er skabt som et output af C40 og Realdania, jeg har som medlem af repræsentantskabet i Realdania fuldt DK2020 i flere år, og er glad for at min egen kommune nu endelig er med. Men man kan deltage […]

Bedre udearealer ved Institutioner og Skoler

Vi skal have bedre udearealer ved Institutioner og Skoler. Udearealerne er under pres når vi sætter pavilloner ind på legepladserne, udbygger skolerne med flere spor end de oprindeligt var tiltænkt, eller f.eks. flytter klubber ind på skolen og i den forbindelse inddrager 1/3 af skolegården… Kommuneplanen er i høring lige nu! Skriv et høringsvar hvis […]

Cykelstier – De skal prioriters

Vi skal have gode cykelstier, men vi får ikke bedre stier end hvad vi planlægger og prioritere…Kommuneplanen er i høring i øjeblikket, vi skal skrive høringssvar nu hvis cykelstierne skal opprioriteres! Der er for mange steder hvor der i kommuneplanen står “kan” hvor der burde stå “skal” og kort med stier er desværre mangelfuldt.. Det […]

Bevar træer – det er vigtigt for biodiversiteten

Træer er vigtige – i Egedal har vi en meget begrænset træpolitik…Nu er kommuneplanen i høring – vi skal gøre noget nu for at få en bedre træpolitik…Træpolitikken skal ikke kun dække offentlige arealer, men også projekter som udføres med offentlig støtte eller af offentligt ejede selskaber (f.eks. langs vores åer). Vi skal også stille […]

Klimatilpasning og Stenløse Å

Kommuneplanen er i høring! Det er vigtigt med høringssvar nu!Skriv gerne dit eget – eller vær med som afsender på mit. Frist er nu på fredag d. 22. oktober… Vi skal sikre at Klimatilpasning også håndtere Skybrud, samt at projekter gennemføres med udpræget hensyntagen til eksisterende natur, herunder bl.a. træer i haver. Her er det […]

Spejdere eller Trailcenter på Viggatorp

Kommuneplanen er i høring… Der henvises til “Udviklingsplan for kultur og fritidsfaciliteter i Egedal Kommune”, som vi har brugt rigtig meget tid på, uden at blive hørt…Så der står stadigvæk at der skal være trailcenter på Viggatorp, så folk kan bruge parkeringspladsen når de skal ned og cykel, bruge toiletter m.m. i spejderhytten.Det er IKKE […]

Nej tak til Ring 5 – Høringssvar til Kommunalplan

Kommunalplanen for Egedal er i høring – Det er nu DU skal deltage hvis du ikke ønsker en motorvej mere forbi Smørum, Knardrup og Ganløse.. Lav evt. dit eget høringssvar, eller vær med på det som jeg laver. Hvis du vil være med, så kontakt mig senest fredag d. 22. oktober. Du kan læse mit […]

Frivillig Energi – Læserbrev

Sammen med Line Andrup og Morten Lyager har jeg skrevet et læserbrev omkring den frivillige energi og vores ambitioner på området. Mere fokus på den frivillige energi Det frivillige engagement er en vigtig del af Danmark og ikke mindst i Egedal. De frivillige skaber liv og udvikling i vores lokalsamfund, de frivillige skaber en sjovere […]

Budget 2022 – Høringssvar

Så er høringssvar til budget 2022-25 afsendt. Budgetter er vigtige – vi skal bruge vores penge fornuftigt! Min væsentligste læring i denne proces har været, at budgetforslaget er svært gennemskueligt, hvilket gør det svært at finde effektiviseringer – jeg er sikker på at vi kan få opstillet budget på en anden måde, så det er […]

Politikere inviteres til idemøde om Stenløse Å

Nuværende byrådsmedlemmer og kandidater. Dialog ansigt til ansigt er vigtigst… Følgegruppen for Stenløse Å holdt træf for nuværende byrådsmedlemmer og kandidater til kommunalvalget 2021. Der var stort fremmøde! Jeg holdt et oplæg omkring de ingeniørmæssige og klimatilpasningsmæssige fordele og ulemper. Det blev taget godt imod.

Klimatilpasning på Søhøjskolen

Se hvad Egedal Kommune skriver om vores indsats for at uddanne unge i Klimatilpasning… En 8. og tre 9. klasser på Søhøjskolen har sammen med ingeniørvirksomheden Bovak i Ganløse regnet på, hvordan man kan lave lokal regnvandsafledning fra skolens tage. Det gør dem både klogere på anvendt matematik og på, hvad en karriere inden for […]

Bevar Stenløse Å

Bevar Stenløse Å Jeg har æren af at være fagspecialist i ”Bevar Stenløse Å” og har her bidraget med fagligt input og bistand til udarbejdelse af kommunikationsmateriale til den af Egedal Kommune nedsatte ”Stenløse Å Følgegruppe” Følgegruppen har ønsket at belyse forskellige vinkler på projekt ”Klimatilpasning Stenløse By”, med fokus på Stenløse Å, biodiversitet og […]