Høringssvar Lokalplan 62

Det er desværre ikke hver gang man vinder… Jeg ville rigtig gerne have at der var afsat plads til rigtig biodiversitet og rekreativ anvendelse som f.eks. en shelter ved det nye regnvandsbassin syd for Stenløse. Men det er afvist med følgende begrundelse: Bemærkningerne om at etablere plads til bål- og shelterplads samt bemærkning om at […]

En ordentlig Spildevandsplan

Egedal kommune har en utidssvarende spildevandsplan, og den blive sjældent opdateret.Det har store konsekvenser, både for håndteringen af spildevand, men også for miljø, klima og borgerinddragelse. Nu er kommuneplanen i høring! Her kan vi stille krav om at der laves en tidssvarende spildevandsplan. Jeg håber du vil sende høringssvar ind! Hvis du ikke har tid, […]

Bevar træer – det er vigtigt for biodiversiteten

Træer er vigtige – i Egedal har vi en meget begrænset træpolitik…Nu er kommuneplanen i høring – vi skal gøre noget nu for at få en bedre træpolitik…Træpolitikken skal ikke kun dække offentlige arealer, men også projekter som udføres med offentlig støtte eller af offentligt ejede selskaber (f.eks. langs vores åer). Vi skal også stille […]

Bevar Stenløse Å

Bevar Stenløse Å Jeg har æren af at være fagspecialist i ”Bevar Stenløse Å” og har her bidraget med fagligt input og bistand til udarbejdelse af kommunikationsmateriale til den af Egedal Kommune nedsatte ”Stenløse Å Følgegruppe” Følgegruppen har ønsket at belyse forskellige vinkler på projekt ”Klimatilpasning Stenløse By”, med fokus på Stenløse Å, biodiversitet og […]