Cykelstier – De skal prioriters

Vi skal have gode cykelstier, men vi får ikke bedre stier end hvad vi planlægger og prioritere…
Kommuneplanen er i høring i øjeblikket, vi skal skrive høringssvar nu hvis cykelstierne skal opprioriteres! Der er for mange steder hvor der i kommuneplanen står “kan” hvor der burde stå “skal” og kort med stier er desværre mangelfuldt.. Det kan vi gøre bedre – jeg håber du sender et høringssvar! Hvis du ikke har tid, så kan du også være medafsender på det høringssvar jeg sender, så skal du kontakte mig senest fredag d. 22. oktober.
Mit høringssvar kan ses her: