Bevar Stenløse Å

Bevar Stenløse Å

Jeg har æren af at være fagspecialist i ”Bevar Stenløse Å” og har her bidraget med fagligt input og bistand til udarbejdelse af kommunikationsmateriale til den af Egedal Kommune nedsatte ”Stenløse Å Følgegruppe” Følgegruppen har ønsket at belyse forskellige vinkler på projekt ”Klimatilpasning Stenløse By”, med fokus på Stenløse Å, biodiversitet og natur samt gener ved anlægsarbejde og skybrudssikring. Det er altid en fornøjelse at arbejde sammen med frivillige engagerede borgere.

Link til den udarbejdede brochure (i lav opløsning) kan hentes her:
Følgegruppen Informationsfolder.

Hvis brochure ønskes i høj opløsning kontakt os venligst. Status er at vi efter meget arbejdet og orientering af politikere på tværs af alle partier, nu er i en situation hvor Stenløse Å bevares i Stenløse. MEN der skal stadigvæk laves et projekt der sikre håndtering af regnvand (og meget gerne skybrud…) og skaber forudsætning for bedre biodiversitet… så der er flere års arbejde foran os for at sikre en god løsning, som bevarer flest mulige træer, begrænser indgreb i haver – samtidig med at vi får en bedre Å og en god plan for håndtering af vandet… der er rigtig meget arbejde endnu, og det vil jeg gerne have fokus på i byrådet… det er vigtigt med faglighed…