Samlet Høringsvar Kommuneplan

Tak til alle der har bidraget.
Her er det samlede høringssvar til kommuneplanen, omhandlende: “Ring 5”, “Naturen som arena for kultur- og fritidsliv”, “Stenløse Å”, “Træpolitik”, “Cykelstier”, “Inde og Udearealer på Skoler og Institutioner”, “DK2020” og “Spildvandsplan”