Frivillige & Foreninger

De frivillige skaber sammenhængskraften i vores samfund! Vi skal arbejde for at gøre det attraktivt at være frivillig! Frivillighed og Foreningsliv er hjerteblod
Frivillighed og Foreningsliv er hjerteblod!

Det er en dansk kerneværdi som har været med til at skabe det samfund vi har i dag.
Mennesker først!

 

I øjeblikket bruges det meste af min frivillige tid her:

 

I perioder har jeg også brugt tid her, desværre ikke så meget i øjeblikket som jeg kunne ønske:

Jeg ved at de frivillige har enormt brede skuldre og kan klare det utroligste… men de har brug for en hjælpende hånd en gang imellem, og absolut ikke brug for at det offentlige bliver oplevet som en belastning… Vi skal være der for de frivillige – på de frivilliges præmisser…

Jeg har oplevet flere sager hvor jeg ikke er tilfreds med den måde de frivillige behandlet, f.eks. omkring udflytning af Spejderne i Ganløse, Stenløse Å, Foreningshus Ganløse m.fl. – alt samme sager som i min optik har været unødvendige, de kunne være undgået ved en anden tilgang til / respekt for frivillige… Der er en kultur som skal ændres!

 

Jeg vil arbejde for:

  • At frivillige oplever kommunen som en partner der støtter op om frivilligt arbejde.
  • At de frivillige bliver spurgt om hvad de har brug for – og ikke den anden vej rundt at de bliver pålagt det som andre vurderer de har brug for.
  • Egedal skal være kendt som kommunen hvor de frivillige trives
  • Alle skal have mulighed for at deltage i det foreningsaktiviteter – vi skal have midler til at hjælpe udsatte børn/unge til at deltage – selv om familien ikke selv har råd!
  • Foreninger skal have mulighed for at trives lokalt, så alle på tværs af alder og geografi har mulighed for tilbud i nærområdet.