MILJØ OG BIODIVERSITET

Vi skal handle nu! Vi KAN gøre meget mere for vores natur!
Der er ingen gode undskyldninger for ikke at gøre mere
vi skal gå forrest for både naturen og vores egen skyld

Regnvandshåndtering i Ballerup udført af Bo Brøndum, med fokus på øget biodiversitet.
Livet på græsmarken bliver meget mere mangfoldigt når der er små områder med vand
og samtidig er overløb af spildevand til naturen reduceret.

Vi har en miljø og biodiversitetskrise, hvor mange arter uddør i utrolig hast…

Vi KAN gøre noget – rigtig mange arter mangler levesteder… vi kan skabe pladsen til dem i vores samfund… MEN det kræver vilje og handling! Vi skal sikre god biodiversitet omkring vores åer – åerne er naturens hovedveje hvor livet spredes! Vi har dygtige medarbejdere i Egedal Kommune der ved hvad der skal til! Men der kræves lidt ekstra midler, samt politisk bevågenhed for at vi bliver bedre! Vi kan komme rigtig langt med frivillige aftaler – men det kræver at vi tager ud og taler med folk og laver aftalerne!!
Vi skal tænke os om når vi laver drift – og tænke biodiversitet ind i alle vores andre beslutninger!

Jeg vil arbejde for
  • At vi får fokus på biodiversitet omkring vores åer
  • Øget samarbejde med grundejere langs åer, samt frivillige organisationer
  • Større tillid til vores medarbejdere, de har kompetencerne, de skal have større frihed og øget mulighed for at tage konstruktive beslutninger sammen med grundejere når grundejere ønsker frivilligt at indgå aftaler om øget biodiversitet
  • Ændre plejeplaner af offentlige arealer, med fokus på biodiversitet.
  • Ændre krav til entreprenører, således at natur beskyttes mere under projekter – herunder specielt træer
  • Arbejde for etablering af yderligere en ny skov
  • Arbejde for større lysåbne arealer, som drives næringsfattigt således at urter og andre planter kan konkurrere med græsser