Klimaplan – vi skal være ambitiøse!

Egedal Kommune har endelig tiltrådt DK2020 som er et samarbejde på tværs i kommuner omkring bedre klimaplaner.DK2020 er skabt som et output af C40 og Realdania, jeg har som medlem af repræsentantskabet i Realdania fuldt DK2020 i flere år, og er glad for at min egen kommune nu endelig er med. Men man kan deltage på flere måder i DK2020 – I kommuneplanen har vi ikke skrevet om vi er ambitiøse og følger Scope 3 som ser på hele kredsløbet, eller om vi tager minimumsscopet. Det er vigtigt hvilket scope vi tager! Vi får nemlig det vi måler… Så derfor har jeg lavet et høringssvar til kommuneplanen, med det budskab at vi naturligvis skal tage scope 3! Du kan læse mere om DK2020 her: DK2020 (realdania.dk) Jeg opfordre til at du selv skriver et høringssvar – hvis du ikke har tid, så kan du altid være med på mit, så skal du bare give besked senest fredag d. 22. oktober. Mit høringssvar kan ses her: