Bedre udearealer ved Institutioner og Skoler

Vi skal have bedre udearealer ved Institutioner og Skoler. Udearealerne er under pres når vi sætter pavilloner ind på legepladserne, udbygger skolerne med flere spor end de oprindeligt var tiltænkt, eller f.eks. flytter klubber ind på skolen og i den forbindelse inddrager 1/3 af skolegården…
Kommuneplanen er i høring lige nu! Skriv et høringsvar hvis du har tid, hvis du ikke har tid, så kan du være med på det som jeg sender… Husk – det kan godt lade sig gøre… på billedet ser I et legeområdet jeg har bygget i Gladsaxe. Det er egentlig et regnvandsbassin, men det ligger lige ved siden af 10. klasse centret, så vi valgte at udformet det så det var attraktivt for piger i 10. klasse at hænge ud der, i stedet for at være inde… når først vi får pigerne ud, så kommer drengene helt af sig selv… vi kan meget med god planlægning! Men det kræver at vi sætter mål op for vores udearealer…

Her er mit høringssvar: