Høringssvar Lokalplan 62

Det er desværre ikke hver gang man vinder… Jeg ville rigtig gerne have at der var afsat plads til rigtig biodiversitet og rekreativ anvendelse som f.eks. en shelter ved det nye regnvandsbassin syd for Stenløse.

Men det er afvist med følgende begrundelse: Bemærkningerne om at etablere plads til bål- og shelterplads samt bemærkning om at etablere et vådområde er ikke imødekommet, idet det vil kræve et langt større areal og af hensyn til lodsejeren, som forsat ønsker at anvende arealet til landbrug er der kun inddraget det nødvendige areal til et regnvandsbassin.

Der må kæmpes videre – vi kan gøre det bedre…

Her er link til høringssvaret…