Klimatilpasning på Søhøjskolen

Se hvad Egedal Kommune skriver om vores indsats for at uddanne unge i Klimatilpasning…

En 8. og tre 9. klasser på Søhøjskolen har sammen med ingeniørvirksomheden Bovak i Ganløse regnet på, hvordan man kan lave lokal regnvandsafledning fra skolens tage. Det gør dem både klogere på anvendt matematik og på, hvad en karriere inden for klimatilpasning kan tilbyde.

Hvor meget regnvand falder på skolens tage? Og hvordan kan vandet afledes direkte på skolens grund og dermed spare turen til rensningsanlægget og mindske risikoen for spildevandsoverløb i naturen? Det er noget af det, ca. 100 elever er dykket ned i sammen med matematiklærer Martin Iversen samt Daniel og Bo fra Bovak. Forløbet er kommet i stand via portalen skolenivirkeligheden.dk, hvor Egedals lærere kan finde spændende og virkelighedsnære undervisningsforløb (Åben Skole), som alle virksomheder og foreninger kan byde ind med.

Fra skovl og jord til avancerede modelberegninger

Emnet er lokal regnvandsafledning og skybrudshåndtering, og eleverne har været hele vejen rundt – regnet på vandmængder, volumen og jordens nedsivningsevne, lavet fysiske forsøg med skovle, jord og vand og fået indblik i softwareprogrammet Scalgo, som beregner vandets veje og oversvømmelser ved skybrud i Danmark.

– Eleverne oplever, hvordan de kan bruge matematik, og fysik til noget praktisk og meningsfuldt. Fx fandt de ud af, at hvis man sænker terrænet 10 cm på nogle af skolens stier, så kan skolen slippe for oversvømmelser. Det er jo en udregning, som kan gives direkte videre til de fagfolk, der skal stå for udbygningen af Søhøjskolen, forklarer Bo Brøndum Pedersen med henvisning til de kommende års helhedsrenoveringer af Egedals skoler.

Et møde med ingeniørfaget

Med forløbet har eleverne desuden mødt en lokal ingeniørvirksomhed og dermed fået indblik, hvad en fremtid inden for ingeniørfaget kan byde på, og Bovaks praktikant, Daniel Ryttergaard har kunnet fortælle om livet som studerende til urban landskabsingeniør ved Københavns Universitet.

– Vi har stort fokus på naturfag i skolerne. Det er vigtigt for de unge mennesker at få lov at anvende fagene i praksis og møde nogle voksne rollemodeller, som har valgt en naturfaglig vej. Det er med til at få de unges øjne op for science og naturfag og kan inspirere deres uddannelsesvalg senere hen, fortæller lærer Martin Iversen.

100 timer til filantropisk arbejde

Som ingeniørvirksomhed afsætter Bovak 20 % af arbejdstiden til filantropisk arbejde. I år har de bl.a. brugt tiden med Søhøjskolens elever, og til foråret er det Lærkeskolens tur.

– Det er første gang, vi arbejder med nogle, der er så unge. Ind til nu har vi mest samarbejdet med Teknologisk Institut og klima-camps i universitetsregi. Men vi ville gerne lave noget i Egedal som vores egen kommune, og derfor bød ind på skolenivirkeligheden.dk, forklarer Bo.