Frivillig Energi – Læserbrev

Sammen med Line Andrup og Morten Lyager har jeg skrevet et læserbrev omkring den frivillige energi og vores ambitioner på området. Mere fokus på den frivillige energi Det frivillige engagement er en vigtig del af Danmark og ikke mindst i Egedal. De frivillige skaber liv og udvikling i vores lokalsamfund, de frivillige skaber en sjovere […]

Budget 2022 – Høringssvar

Så er høringssvar til budget 2022-25 afsendt. Budgetter er vigtige – vi skal bruge vores penge fornuftigt! Min væsentligste læring i denne proces har været, at budgetforslaget er svært gennemskueligt, hvilket gør det svært at finde effektiviseringer – jeg er sikker på at vi kan få opstillet budget på en anden måde, så det er […]