Høringssvar Lokalplan 62

Det er desværre ikke hver gang man vinder… Jeg ville rigtig gerne have at der var afsat plads til rigtig biodiversitet og rekreativ anvendelse som f.eks. en shelter ved det nye regnvandsbassin syd for Stenløse. Men det er afvist med følgende begrundelse: Bemærkningerne om at etablere plads til bål- og shelterplads samt bemærkning om at […]

Bedre udearealer ved Institutioner og Skoler

Vi skal have bedre udearealer ved Institutioner og Skoler. Udearealerne er under pres når vi sætter pavilloner ind på legepladserne, udbygger skolerne med flere spor end de oprindeligt var tiltænkt, eller f.eks. flytter klubber ind på skolen og i den forbindelse inddrager 1/3 af skolegården… Kommuneplanen er i høring lige nu! Skriv et høringsvar hvis […]

Cykelstier – De skal prioriters

Vi skal have gode cykelstier, men vi får ikke bedre stier end hvad vi planlægger og prioritere…Kommuneplanen er i høring i øjeblikket, vi skal skrive høringssvar nu hvis cykelstierne skal opprioriteres! Der er for mange steder hvor der i kommuneplanen står “kan” hvor der burde stå “skal” og kort med stier er desværre mangelfuldt.. Det […]

Frivillig Energi – Læserbrev

Sammen med Line Andrup og Morten Lyager har jeg skrevet et læserbrev omkring den frivillige energi og vores ambitioner på området. Mere fokus på den frivillige energi Det frivillige engagement er en vigtig del af Danmark og ikke mindst i Egedal. De frivillige skaber liv og udvikling i vores lokalsamfund, de frivillige skaber en sjovere […]